Myanmar (het vroegere Birma) is een arm land. Het staat 32ste op de lijst van de armste landen ter wereld. Vooral kinderen worden getroffen door ziekte en kansarmoede. Diverse hulp- organisaties geven hulp, maar een te groot deel van deze hulp gaat naar administratiekosten.

Do Well doet het anders: alle hulpmiddelen worden volledig gebruikt voor de verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen.